Paslaugos

Diegiame bei kuriame technologijas padedančias, pažangiai valdyti verslą, analizuoti duomenis, automatizuoti procesus, saugiai dirbti hibridinėje, modernioje darbo aplinkoje. Padedame klientams sukurti novatoriškas IT sistemas pagal kliento poreikius.

Verslo analitika | Duomenų apdorojimas

 • Duomenimis pagrįstos verslo įžvalgos, IT sprendimai
 • Didelių duomenų apdorojimo architektūros parinkimas atsižvelgiant į saugumo, našumo, duomenų atnaujinimo reikalalvimus, duomenų apdorojimo procesų grandinės sukūrimas
 • Individualios Micorosft Power BI ataskaitos realiuoju laiku integruojančios skirtingus duomenų šaltinius

Dirbtinis intelektas

 • ChatGPT OpenAI, Google LLM kalbinių modelių panaudojimas specializuotuose sprendimuose, ChatBot kūrimas
 • Microsoft Power BI verslo analitikos sprendimai (Power Platform) + Dirbtinis Intelektas
 • Specializuotų ML modelių ir infrastruktūros kūrimas pagal jūsų poreikius Microsoft Azure ML platformoje pvz. informacijos iš PDF dokumentų, paveiksliukų ištraukimas (OCR – Optical Character Recognition)

Programinės įrangos kūrimas

 • Individualūs IT sprendimai paslaugų ir verslo plėtrai
 • Projekto valdymas, sprendimų analizė ir architektūra, dizainas, IT sprendimų įgyvendinimas
 • Duomenų bazės, Frontend, Backend technologijos, debesijos sprendimai
 • .NET, React, Microsoft Azure, Microsoft 365, Graph, Azure Active Directory, Auth0, t.t.

Verslo valdymo sistemos

 • Verslo valdymo sistemų parinkimas pagal kliento poreikius
 • CRM, ERP, Projektų bei užduočių valdymo sistemos grįstos debesų technologijomis
 • Skirtingų verslo valdymo sistemų integracijos
 • Verslo valdymo sistemų procesų automatizacija
 • Microsoft Dynamics 365, ProdERP, Microsoft Project, Azure DevOps, Power Automate

Skaitmeninė organizacija

 • Padėsime Jums kurti saugią skaitmeninį organizaciją maksimaliai išnaudojančią debesijos technologines naujoves produktyvesniam darbui
 • Dokumentų Tvarka: saugus dokumentų dalinimasis, integracijos ir automatizacijos
 • Microsoft 365, Teams, SharePoint, OneDrive, projektų planavimo ir valdymo įrankiai, verslo analitika, Microsoft Power BI, procesų automatizavimas
 • Konsultacijos, mokymai, gerosios praktikos, hibridinės darbo vietos įgalinimas

IT konsultacijos

 • Padedame spręsti technologijų pasirinkimo, architektūros, saugumo, debesijos sprendimų iššūkius
 • Ypatingas fokusas į saugumą, didelių duomenų apdorojimą, greitaveiką, sistemų veikimo stebėjimą
 • Microsoft Power BI, Microsoft Azure, Azure Purview, SharePoint, OneDrive, įvairios duomenų bazės, saugyklos ir duomenų ežerai (angl. data lakes)

Mokymai

 • Standartinės mokymų programos skirtos pradedantiesiems, pažengusiems ir patyrusiems
 • Specializuotos programos atskiroms organizacijos grupėms pvz. įmonės vadovams, analitikams
 • Specializuotos programos ekspertiniam gilinimuisi, kuriose mūsų specialistai dalinasi net tik žiniomis bet ir savo patirtimi, gerosiomis praktikomis.
 • Microsoft Power BI, Micorosft Dynamics 365, Microsoft 365 - Sharepoint, OneDrive, Teams, Power Apps & Power Automate