Microsoft Azure Cloud konsultacijos

 • Specializuojamės Microsoft Azure Cloud ekosistemoje
 • Padėsime sudėlioti Jūsų įmonės debesijos strategiją
 • Padėsime įgyvendinti IT sprendimus Cloud ir Hybrid Cloud aplinkose
 • Microsoft Azure konsultacijos, servisų architektūra
Image

Microsoft Azure Cloud konsultacijos

 • Specializuojamės Microsoft Azure Cloud ekosistemoje
 • Padėsime sudėlioti Jūsų įmonės debesijos strategiją
 • Padėsime įgyvendinti IT sprendimus Cloud ir Hybrid Cloud aplinkose
 • Microsoft Azure konsultacijos, servisų architektūra
Image

Development:

 • Azure DevOps (engineering processes, build and release pipelines)

Hybrid environment (Azure Cloud ir Jūsų įmonės tinklo apjungimas):

 • Azure Virtual Networks (VNet)
 • Site-To-Site, VNet-To-VNet
 • VPN Gateways
 • Private DNS Zones

Azure Cloud:

 • Azure Web Apps, Azure Functions (serverless)
 • Azure Kubernetes Service
 • Docker
 • Azure Virtual Machines

Analytics:

 • Azure Synapse Analytics
 • Analysis Services,
 • Power BI
 • Azure Data Lake Storage

Storage:

 • Azure SQL Server
 • Cosmos DB
 • Azure Storage
 • Elastic
 • Data Bricks
 • Azure Data Lake Storage

Event Processing:

 • Event Hubs
 • Event Grids
 • Azure Storages
 • Stream Analytics
 • Azure Time Series Insights

IoT:

 • Azure IoT Hub
 • Azure IoT Central
 • Azure IoT Edge

Sistemų priežiūra:

 • Application Insights
 • Log Analytics
 • Monitoring
 • Alerting
 • Grafana

Kitos konsultacijos

Susisiekime!