Image

PRODIVI

PRODIVI komanda, vienijanti ilgametę patirtį turinčius ekspertus. Technologinis valdymas ir naujinimas – tikras šių dienų iššūkis, žinant, kaip greitai nauja IT sistema gali tapti aprūdijusi rytoj. Mūsų komanda stengiasi prisitaikyti ir atrinkti pačius tinkamiausius sprenidmus.